skcz

Financovanie

Vybrané banky sú pripravené našim klientom poskytnúť hypotekárny úver na financovanie kúpy nehnuteľnosti v Chorvátsku za podmienky splnenia štandardných požiadaviek na bonitu klienta a zaistenia.

Keďže je hypotéka pre kúpu nehnuteľnosti v Chorvátsku špecifická, zaistíme Vám hypotéku na mieru naším skúseným hypotekárnym špecialistom. Pre viac informácií volajte +421 948 767 757.

Možnosti financovania:

1) Financovanie pomocou banky pôsobiacej na území Slovenska, ako zábezpeka použitá nehnuteľnosť na Slovensku.
2) Financovanie pomocou banky pôsobiacej na území v Chorvátsku, ako zábezpeka použitá kupovaná nehnuteľnosť v Chorvátsku.

1). Hypotekárny úver založený nehnuteľnosťou v SR

Využitie služieb bánk pôsobiacich na území SR je podstatne jednoduchšia a lacnejšia varianta. Úrokové sadzby hypotekárnych úverov v SR sa pohybujú okolo 2% p.a., podľa aktuálnej situácie na trhu. Úrokové sadzby v Chorvátsku sa pohybujú okolo 5% p.a.

 • s cieľom kúpy nehnuteľnosti v Chorvátsku možno u vybraných bánk v SR vybaviť úver s rovnakou sadzbou ako pri kúpe nehnuteľnosti v SR,
 • ak máte v pláne nehnuteľnosť v zahraničí prenajímať, príjem z prenájmu nehnuteľnosti v zahraničí nie je akceptovateľný príjem pre poskytnutie hypotéky,
 • hypotekárny úver na objekty v zahraničí možno financovať max. do 90% zakladanej nehnuteľnosti v SR (odhad hodnoty nehnuteľnosti musí byť vykonaný znalcom danej banky),
 • banky teraz umožňujú splatiť raz ročne až 25% úveru zadarmo a to bez poplatku.

Upozorňujeme, že nie každá banka poskytuje hypotéky na kúpu nehnuteľnosti v zahraničí. 

Hypotekárny špecialista pre našich klientov zabezpečuje zadarmo

 • predbežné posúdenie možnosti financovania kúpy nehnuteľnosti v zahraničí so zábezpekou v SR,
 • možnosť získania individuálne zľavy na úrokovej sadzbe,
 • prípravu podkladov pre banku a súčinnosť pri ich získavaní,
 • asistenciu pri jednaní v banke a pri podpise úverových zmlúv,
 • pomoc so získaním všetkých potrebných podkladov nutných pre čerpanie úveru,
 • realizácia poistenia nehnuteľnosti podľa požiadaviek banky,
 • vyhotovenie finančného plánu.

2). Hypotekárny úver založený kupovanou nehnuteľnosťou v Chorvátsku

Príklad hypotekárneho úveru pre zahraničných klientov (ERSTE Bank)

Zámer: kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku
Výška úveru: v rozmedzí 15.000 - 250.000 Euro (max. 60% kúpnej ceny)
Doba splatnosti: 3 až 20 rokov
Administračný poplatok za zriadenie úveru: 1.200 Kun
Ďalšie požiadavky: otvorenie účtu v banke v domácej mene (Kuna) a v mene pre realizáciu transakcie (Euro).

Príklad výpočtu (výška úveru 100.000 Euro, doba splatnosti 20 rokov)

ÚROKOVÁ SADZBA
(ROČNÁ)
SKUTOČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA
(efektívna) ***
MESAČNÁ SPLÁTKA
(EURO) ****
CELKOVÁ ČIASTKA
SPLATNÁ KLIENTOM (EURO)
4,915% =
12M EURIBOR* + 5,10 p.b.**
5,05% 655,27 157.264,66

 * výška 12-tich mesačnej sadzby (12M) EURIBOR dňa 1.11.2017 je -0,185%. Hodnota 12M EURIBOR je v súlade so Zmluvou o úvere, ročne aktualizovaná na základe hodnoty zo stránok agentúry Reuters dva pracovné dni pred začiatkom každého úrokového obdobia.
** p.b.- percentuálny bod.
*** skutočná úroková miera (efektívna), výška anuity a celková čiastka splatná klientom boli spočítané za nasledovných podmienok: výška úveru 100.000 Euro, doba splácanie úveru 240 mesiacov (20 rokov), administračný poplatok k 1.11.2017 za zriadenie úveru 1.200 Kun.
**** 240 splátok (20 rokov)

Žiadané dokumenty

 • kópia pasu
 • dokument pridelenie OIB
 • vyplnený formulár "Žiadosť o úver"
 • súhlas s poskytnutím a spracováním osobných údajov
 • potvrdenie o príjme (výplatná páska mzdy aspoň za 3 mesiace späť + potvrdenie zamestnávateľa, daňové priznanie)
 • výpis z katastra nehnuteľností
 • odhad ceny nehnuteľnosti
 • kúpna zmluva overená notárom

Banka posudzuje každý prípad žiadosti o úver individuálne a podľa vlastného uváženia si vyhradzuje právo vyžiadať ďalšie dokumenty.


Zdroj: Erste&Steiermärkische Bank d.d. OIB: HR23057039320

 

 


Copyright © 2013 - 2024 Jadran Reality, s.r.o., Powered by Digitální agentura DIGISHOCK

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies, pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním. Viacej informácií, vrátane informácii o ich odstránení a vypnutí nájdete tu.